אחד מהזוגות שיסגרו אירוע לחודש ספטמבר - יזכה באוהל ותלבושות מתנת R & D - דנה ורחלי -תל..לפרטים >>
מתנה